Meny

VTI Fotball

Visjon og mål

Ein breiddeklubb det skal vere råd å verte best i !

Mål
Vi ynskjer ei sterk lokal forankring i A-laga, både på dame- og herresida. Seniorlaga skal vere noko å strekkje seg etter for dei yngre i Volda fotball. Trenarutvikling og spelarutvikling er ein avgjerande faktor her.

Verdigrunnlag
Stoltheit - Fair play

Stolthet: Vi ynskjer at alle i Volda fotball skal vere stolte av klubben sin, og at medlemmane representerer klubben på ein måte som byggjer eit godt omdøme.

Fair Play: I Volda skal vi i form av hardt arbeid, folkeskikk og fair play vere ein del av norsk fotball. Klubben sine tillitsvalde, tilsette, trenarar og spelarar skal etterstrebe at all aktivitet synleggjer dette.

Breddeklubb

 • -Vi skal vere ein klubb der ein kan utvikle seg som menneske og som fotballspeler.
 • - Vi skal vere ein klubb med gode trenarar og leiarar, med stor grad av frivillige foreldre.
 • - Vi skal ha eit godt samarbeid med næringsliv, Volda kommune og nabokommuner.
 • - Vi skal legge til rette for trenarutdanning
 • - Vi skal vere en trygg og god arena for alle som vil spille fotball, heile året.
 • - Det er eit klart uttalt mål at vi skal jobbe hardt for å behalde flest mulig lengst mulig, og at kvar einskild skal kunne bli best mulig.
 • - Vidareutvikle FFO for jenter og gutter, ein god og viktig rekrutteringsarena
 • - Ta godt vare på det viktige dommerkorpset i klubben, sikre god rekruttering.

Klubben sin rolle

 • - Vi skal dyrke den store dugnadskulturen. Dette skaper eit godt samla miljø, og gode ambassadørar for klubben.
 • Volda skal vere ein stor breddeklubb.
 • - Vi skal gjennom systematisk utvikling vere en viktig del av Sunnmørsfotballen, vi skal jobbe for å vere eit flaggskip på Søre.
 • - Klubbhuset og Mørehallen skal være ein åpen og inkluderende møteplass.

Sjå meir om visjonar under Kvalitetsklubb.

Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Sparebank 1

Hovudsponsor

Bygg 1
Rotevatn
NOG
Tussa
Aurstad
Stamina

Hovudsponsor

Intersport
VoldaMaskin
Brunvoll
Statoil
KIWI

Støttespelarar

Møbelringen
Gillen AS
Mesterhus

Meny