Meny

VTI Fotball

Økonomiansvarleg

TAKK for at du har sagt ja til eit verv i Volda Fotball, og til å gjere ein ekstra innsats rundt laget til bornet ditt :-)

Det er ikkje lov å bruke PRIVAT konto til LAG. Det SKAL opprettast ein LAGkonto. 

Slik gjer vi det:

Nyoppretta lag:

Dagleg leiar får beskjed om kven som skal vere kasserar for nyoppretta lag, og er ansvarleg for å kontakte banken slik at ein opprettar ein eigen konto for laget. 

Kasserar vert deretter kontakta for å dra i banken å signere disp.rett.

Ein kan IKKJE vere kasserar dersom ein ikkje har eit kundeforhold i Sparebanken Møre. Rett og slett fordi ein da ikkje kan SJÅ kontoen ein disponerar! 

DU må difor vere kunde i SBM, eller opprette eit kundeforhold. 

Pass på å ikkje mikse den nyoppretta kontoen DIN, med den nyoppretta LAGSkontoen!!! 

Om noko er uklart: solveig@vti-fotball.no


Dette er forventa av deg i vervet: 

Økonomikontroll

God dialog med Kontaktperson

Kontoen skal IKKJE brukast i privatærend, anmelding kan føreligge om slikt skjer

Det vert lagt ut eit rapporteringsskjema her før sesongen 2017, det skal fyllast ut og leggjast som vedlegg til årsrapporten som skal inn før Årsmøtet. 


Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Sparebank 1

Hovudsponsor

Bygg 1
Rotevatn
NOG
Tussa
Aurstad
Stamina

Hovudsponsor

Intersport
VoldaMaskin
Brunvoll
Statoil
KIWI

Støttespelarar

Møbelringen
Gillen AS
Mesterhus

Meny