Meny

VTI Fotball

Årleg møte

Klubben gjennomfører fleire og ulike typer samlinger gjennom året. Verdigrunnlag, fair play-regler, NFFs retningslinjer og klubbens køyreplan gjennomgås.

Kick-off før sesongstart med godt oppmøte!

Kontaktpersonsamling er ved oppstart og i august/september

Foreldremøter for dei enkelte lag avhaldast 2 gongar i året.

Styremøter minimum ein gong i mnd.

Arrangementsnemnda har møte i forkant av kvart arrangement, men også to "utviklingsmøter"

Mørehallnemnda har ein drøss med møter i forkant av konsert, men elles to faste evalueringsmøter i året.

I 2018 hadde vi også klubb- og trenarseminar i samband med besøk frå NFF (Bo Folke Gustavsson og Trine Rønning)

Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Sparebank 1

Hovudsponsor

Bygg 1
Rotevatn
NOG
Tussa
Aurstad
Stamina

Hovudsponsor

Intersport
VoldaMaskin
Brunvoll
Statoil
KIWI

Støttespelarar

Møbelringen
Gillen AS
Mesterhus

Meny