Meny

VTI Fotball

Kva er Kvalitetsklubb?

"Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett."

​Volda TI Fotball var med i prosessen heilt frå starten, det var tidleg beslutta på styrehald at dette var noko vi ynskja og trengte å vere med på. Kvalitetsklubb handlar om å få satt ting i gode system. Aktivitet, organisering, kompetanse og samfuunns- og verdiarbeid er hovudoverskriftene. Under der kjem 18 kriterier som vi må levere på for å få vere ein kvalitetsklubb. 

Når ein starta arbeidet med kvalitetsklubb oppdaga ein heldigvis fort at veldig mykje allereie var på plass, ein oppdaga også ein del som måtte tas tak i fort. Og konklusjonen var, og er framleis, at det vert gjort mykje godt arbeid, men at vi heile vegen har stort utviklingspotensiale.
På kretstinget i desember 2014 vart Volda TI Fotball tildelt veggtavle for å vere godkjent kvalitetsklubb. Det var eit stort augneblink, som vi var stolt av å oppleve. Men det stoppar ikkje der, hovudarbeidet starta der. Vidare utvikling av kvalitetsklubb vart eit satsingsområde! Kontinuerlig arbeid mot enda betre drift og system er enkelt når vi ser at det gagnar alle medlemmane. Ansatte, frivillige og ikkje minst borna!


KVA ER KVALITETSKLUBB?

"NFFs handlingsplan for 2016-2019, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubb er et konsept som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund. Vi introduserer kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klarere struktur.

Fotball for alle!

Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker vi å ta på alvor og utvikle. Fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt uansett alder, kjønn og identitet.

Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

Veien er målet

I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.

Kriteriesettene skal være oppnåelige og det er lagt opp til progresjon. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet.

Dette vil øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier. Det utvikles i tillegg holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere.

Dette er et målbart verktøy som vil gi vår klubbaktivitet et merkbart kvalitetsløft. Kvalitetsklubb er også et produkt av en større erfaringsutveksling med andre store fotballnasjoner".

Sjå kriteria for Nivå 1 her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklu...
Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Sparebank 1

Hovudsponsor

Bygg 1
Rotevatn
NOG
Tussa
Aurstad
Stamina

Hovudsponsor

Intersport
VoldaMaskin
Brunvoll
Statoil
KIWI

Støttespelarar

Møbelringen
Gillen AS
Mesterhus

Meny